Kultura języka odwołuje się do norm języka i jego tradycji.