Kluczowe gatunki wypowiedzi medialnej, to moduł poświęcony jest poznaniu takich form wypowiedzi, które dominują w przekazie medialnym. Poznasz charakterystyczne formy i ich cechy oraz sposób wykorzystania.